0°

AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template

 

创建一个迷人的动画你最喜欢的歌曲的歌词音乐视频! 内置颜色&外汇控制和模块化结构会让你超级简单编辑项目。 深入视频教程还附带的项目会让你马上开始,即使你很在After Effects发出召唤!

歌词模板还配有手绘动画元素和它的完美的制作音乐视频,婚礼电影,爱情故事,照片幻灯片,youtube频道,电视节目,广播,广告,家庭视频派对,特殊的活动,比如不同的场合和更多!
版    本:AE CC 2015或者更高版本AE
分辨率:高清1920×1080
插    件:不需要第三方插件
格    式:aep
大    小:188MB
教    程:视频教程
其    他:修改简单

 

 

AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template
AE模板-创意霓虹灯歌词文字动画 Neon Lyrics Template

背景音乐传送门:

模板音效 I You Take Me Way Up

1181

百度网盘

提取码:8541;解压码:解压码

下载

 

0 条回复 A 作者 M 管理员
    所有的伟大,都源于一个勇敢的开始!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!欢迎您 {{author}},您在本站有{{commentsCount}}条评论